De Oase is een buurt-en-kerkhuis, gevestigd in de Van Meursstraat 1 in de prachtige wijk Spoorwijk. Na een verbouwing in 2012 is de Oase weer volop in bedrijf.

De Oase beschikt over een inloopruimte annex steunpunt wijkbibliotheek, een keuken, een kerkzaal en drie kantoorruimtes.

De Oase werkt nauw samen met Kariboe Bibi (Welkom vriendin), een centrum van en voor Afrikaanse vrouwen en de protestantse wijkgemeente Kerk-in-Laak.

In de Oase zijn ongeveer 30 vrijwilligers actief om ervoor te zorgen dat iedereen die behoefte heeft aan een van de activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. De Oase organiseert een groot aantal activiteiten, die opgesomd worden op de website pagina ‘activiteiten’. Ons adres, telefoonnummer e.d. kunt u terugvinden bij ‘contact’.

In de Oase werken Jan Baronner (diaconaal werker), Arda Dekker (secretariaat) en Renee van Mil (beheerder).

De Oase is een locatie van Stek – voor stad en kerk. Stek zet zich in voor de bevordering van de sociale samenhang in wijken. Daarnaast biedt zij opvang voor die mensen die dat nodig hebben. De betrokkenheid van Stek bij de Oase komt voort uit de missie van de organisatie: het zoeken naar samenwerkingsverbanden tussen school, kerk- en buurtorganisaties, om op die manier daadwerkelijk iets voor de wijk te kunnen betekenen. Het werk van de Oase wordt vooral gefinancierd door de Diaconie van de protestantse gemeente en diverse fondsen en subsidiegevers.

De Oase
Van Meursstraat 1,
2524 XN Den Haag
Tel: (070) 396 12 24,
E-mail: info@stekdenhaag.nl
(t.a.v. De Oase)
Den Haag oase is een project van
Protestantse Wijkgemeente Laak Den Haag De oase - Buurt- en kerkhuis Kariboe Bibi - Ontmoetingscentrum voor en door afrikaanse vrouwen STEK - voor Stad en Kerk

Stek wil mensen stimuleren om zich met elkaar te verbinden en elkaar te beschermen, elkaar te versterken en te bezielen